IKEM

Organizační tým závodu Cvilínské schody se ve spolupráci s Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM) pod záštitou ambasadora – olympijského medailisty Jiřího Magála rozhodl umožnit zájemcům přihlásit se do registru dárců krvetvorných buněk. V případě, že se podaří zajistit předběžnou účast alespoň 40 zájemců o vstup do registru, přijede mobilní tým IKEM v den konání závodu Cvilínské schody 2017 na místo a provede krátké vstupní vyšetření na počkání – přímo v průběhu závodu.

Samotné vstupní vyšetření zahrnuje: vyplnění a podpis vstupního dotazníku a odběr vzorku krve (6 ml), zdržení cca 10-15 minut, zájemce nemusí být na lačno, alkohol v krvi k odběru nevadí.

V den vstupního vyšetření (23.9.2017 – Cvilínské schody) je nutné mít u sebe doklad totožnosti (OP, řidičský průkaz, pas)
Dotazník (ke stažení níže) je možné si předvyplnit a přijít s ním na vyšetření (ušetření 5-10 min času)

Upřesnění: Vstupním vyšetřením vzniká pouze zápis do registru dárců.
Pokud je v budoucnu potenciální dárce osloven k odběru krvetvorných buněk, pak odběr na specializovaném pracovišti probíhá dvěma způsoby:

1. Odběr kostní dřeně z pánevních kostí
2. Odběr krvetvorných buněk separací z krve

Dárce má právo na konečné rozhodnutí, který ze dvou způsobů odběru podstoupí.

Podrobné informace o českém registru dárců krvetvorných buněk a naleznete zde: http://www.darujzivot.cz/

Kompletní dotazník pro zápis do registru ke stažení zde: http://www.darujzivot.cz/soubory/vstupni-dotaznik.pdf

“Využij možnosti zapsat se do registru dobrovolných dárců kostní dřeně přímo v Krnově v rámci doprovodného programu. Máš-li zájem, zapiš se do nezávazného seznamu na webu závodu, kde najdeš více informací. Já již v registru jsem :-)”

Jirka Magál

Vyjadřuji předběžný zájem o vstup do registru dárců krvetvorných buněk.

Poskytnuté údaje jsou důvěrné a budou využity výhradně Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).